CA07-Photography

Denne oppgaven gikk ut på å lage en plakat til A21 med hovedfokus på foto og fotoshoot.